บรรยากาศชนบท

“บรรยากาศชนบท”

Thaishortfilm Thaishortfilm

อยู่ที่ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม

Thaishortfilm Thaishortfilm

พิกัด 13 ํ46’06.43″ ละติจูด 100 ํ03’35.30″ ลองติจูด หรือ 13″46’6.6″ ละติจูด 100″3’35.0″ ลองติจูด

Thaishortfilm Thaishortfilm

 

Thaishortfilm Thaishortfilm

Categories: Location
Tags: location

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*