Inception : The Cobol Job

“Inception : The Cobol Job”

Inception Inception

Inception เป็นผลงานกำกับเรื่องล่าสุดของคริสโตเฟอร์ โนแลน ผู้กำกับที่สร้างความสำเร็จมาจาก The Dark Knight และ Batman Begin และผลงานของโนแลนได้ชื่อว่าเต็มไปด้วยการเล่าเรื่องที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อน ผูกปมต่างๆ มากมายก่อให้เกิดอารมณ์ตื่นเต้นระทึกขวัญช

Categories: Review
Tags: review